CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC GIA

PHUCGIA IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị hàng đầu về lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu bằng những chiến lược phát triển bền vững đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên, thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm - dịch vụ với thời gian nhanh nhất, chất lượng cao nhất và giá cả hợp lý nhất nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của Khách hàng, không ngừng phát triển  Logistic và phát triển cộng đồng.

Cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của Khách hàng, Đối tác, các Cổ đông và Cán bộ công nhân viên.

CỐT LÕI

Ø  Uy tín , Chất lượng dịch vụ và lợi ích của Khách hàng;

Ø  Hiệu quả hoạt động kinh doanh luôn gắn trách nhiệm với nhân viên;

Ø  Hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện là xây dựng văn hóa của Công ty.

MỤC TIÊU

Trở thành Công ty phát triển mạnh chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu với các chuẩn mực của quốc gia và khu vực, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh danh trên phạm vi toàn quốc cũng như phát triển kinh doanh tới thị trường khu vực và quốc tế. Cam kết uy tín dài hạn, bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác trên cơ sở tôn trọng các qui định của luật pháp, góp phân tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường, kinh doanh Việt Nam.